GTW Project

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w pozyskaniu dotacji składającą się z kilku etapów:

 

1. Informacja na temat możliwych źródeł dofinansowania i wybór konkursu – nasi specjaliści na bieżąco monitorują informacje o ogłaszanych konkursach, dzięki czemu otrzymujecie Państwo aktualne wiadomości na temat możliwości pozyskania dofinansowania. Przedstawimy Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków udziału w konkursie, obowiązujących przepisów prawa i wytycznych dotyczących finansowania inwestycji, dzięki czemu łatwo i szybko będą Państwo mogli podjąć decyzję o tym, czy chcą Państwo aplikować do danego konkursu. Na tym etapie otrzymają także Państwo od nas pełny wykaz dokumentów, które stanowią niezbędne załączniki do dokumentacji aplikacyjnej, dzięki czemu ich pozyskanie lub skompletowanie będzie realizowane równolegle z pracami nad tworzeniem dokumentów.

 

2. Pozyskanie danych finansowych i merytorycznych - podczas przygotowywania dokumentacji utrzymujemy bezpośredni kontakt z Państwa firmą, dzięki czemu przygotowane biznes plany i wnioski aplikacyjne idealnie odzwierciedlają możliwości finansowo-techniczne i zapotrzebowanie na uzyskanie dofinansowania do realizacji zaplanowanej inwestycji. Przygotowywane dokumenty bazują na przedstawionych przez Państwa informacjach i danych finansowych, które zostają w sposób rzetelny przetworzone na potrzeby dokumentacji.

 

3. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – pozyskane od Państwa dane i informacje posłużą naszym ekspertom do przygotowania kompletu dokumentów aplikacyjnych (od wniosku aplikacyjnego, poprzez biznes plan, po analizę finansową). Po zakończeniu prac przekazujemy Państwu wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych zaświadczeń lub zezwoleń pomożemy przekazując informacje, do jakich instytucji oraz z jakimi dokumentami należy się zgłosić.

 

4. Weryfikacja dokumentów przez Klienta – przygotowane wnioski aplikacyjne oraz biznes plany przesyłamy Państwu do akceptacji. W razie potrzeby wprowadzimy wszelkie niezbędne zmiany i poprawki.

 

5. Złożenie dokumentów i oczekiwanie na wyniki konkursu – po zakończeniu prac i skompletowaniu niezbędnych załączników otrzymają Państwo od nas komplet dokumentów, przygotowanych (odpowiednio spiętych i opisanych) do złożenia. Przekazujemy zawsze dwa komplety dokumentów – jeden do złożenia w ramach konkursu, drugi do Państwa dokumentacji. Po złożeniu dokumentów pozostaje już tylko oczekiwać na wyniki konkursu, co zwykle trwa od 30 dni do 3 miesięcy.

 

6. Pomoc w przygotowaniu dokumentów do podpisania umowy o dofinasowanie – po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania pomożemy Państwu w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Pomoc w rozliczeniu projektu – jednym z trudniejszych procesów dotyczących realizacji inwestycji z wykorzystaniem zewnętrznego finansowania jest rozliczenie projektu. Polega ono najczęściej na przygotowaniu sprawozdania (lub kilku sprawozdań, przedkładanych cyklicznie). Od jakości sporządzonego sprawozdania zależy to, czy projekt zostanie rozliczony i otrzymają Państwo płatność końcową (w przypadku projektów zakładających refundację poniesionych kosztów). Oferujemy Państwu kompleksową obsługę, obejmującą także przygotowanie niezbędnych sprawozdań czy wniosków o płatność.GTW Project sp. z o.o. Siedziba główna:
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 623 07 00, 14 626 80 18